Exotus Serpenti – Privacy Policy:

 • Ingangsdatum: 16 mei 2018Dit privacybeleid is van toepassing op de websites Exotus Serpenti (.nl, .com, etc.) en beheerde websites en zijn subdomeinen (“Sites”). Exotus Serpenti (Exotus Serpenti, wij of ons) weet dat het belangrijk is hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld. Dit privacybeleid legt uit welke informatie van u zal worden verzameld door Exotus Serpenti wanneer u de Sites bezoekt (inclusief via de websites van onze partners), hoe de informatie zal worden gebruikt en hoe u de verzameling, correctie en / of schrapping van informatie kunt doorgeven. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij op andere manieren (waaronder offline) of uit andere bronnen verzamelen. Termen met hoofdletters die niet zijn gedefinieerd in dit Privacybeleid hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in onze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van informatie die via onze Sites wordt verzameld, is beperkt tot de doeleinden van dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden aan klanten.
  1. Informatie die we namens ons verzamelen.

  (a) Onze Service: we kunnen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, zoals uw volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres of dergelijke, wanneer u contact zoekt via één van de online formulieren. Als u ervoor kiest om een service bij ons af te nemen, verzamelen wij addtionele informatie, zoals het bezoekadres. Wanneer u diensten van Exotus Serpenti gebruikt of onze websites bezoekt, ontvangen we mogelijk bepaalde informatie over u, zoals hieronder wordt beschreven. We sturen geen promotionele e-mails; we kunnen u echter wel service gerelateerde e-mails sturen die betrekking hebben op de (afgenomen) dienst. Als u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u ervoor kiezen deze te weigeren door u uit te schrijven van het ontvangen van mailings.

  (b) Cookies en trackingtechnologieën: Technologieën zoals: cookies, bakens, tags en scripts worden gebruikt door Exotus Serpenti. Deze technologieën kunnen worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheer van de Sites, het volgen van uw bewegingen rond de Sites en het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersgroep als geheel. We gebruiken cookies om de instellingen van gebruikers te onthouden, evenals voor authenticatie en analyse. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds onze Sites gebruiken, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze Sites te gebruiken, kunnen beperkt zijn. Wij maken gebruik van een analysetool van Google Analytics om gebruikersactiviteit, pagina-inhoud, klik / aanraken, beweging, scrollen en toetsaanslagen (in sommige gevallen) bij te houden. Als u zich in Europa bevindt, worden uw IP-adres, toetsaanslagen en persoonlijke gegevens nooit opgeslagen of gedeeld met derden. Wij verwerken en bewaren alle gegevens voor onze eigen website binnen Europa en, als u niet wilt dat dit door ons wordt gevolgd, kunt u dat aangeven. We gebruiken ook Google Tag Manager, Google AdWords (Conversion Tracking). Sommige of al deze hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om informatie over uw gedrag op onze website bij te houden, afhankelijk van uw regio. Ga voor meer informatie of om u af te melden naar de betreffende website (s) van deze leveranciers of neem contact met ons op via info@exotusserpenti.nl.

  Informatie die wij verzamelen namens Derden.

  Cookies en trackingtechnologieën: Technologieën zoals: cookies, bakens, tags en scripts worden gebruikt door onze partners, partners, analyses of serviceproviders. Deze technologieën kunnen worden gebruikt bij het analyseren van trends, het beheer van de Sites, het bijhouden van uw bewegingen rond de Sites en het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door dergelijke bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

  1. Hoe wij uw informatie gebruiken.

  (a) We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze Sites en de Exotus Serpenti te beheren en te onderhouden en om op uw vragen en zorgen te reageren. De rechtsgrondslag is art. 6 (1) (f) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  (b) Als u uw toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de informatie die wij verzamelen om u marketingberichten te sturen in onze nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6 (1) (a) van GDPR.

  (c) We gebruiken de informatie die we verzamelen ook de Sites te verbeteren.

  1. Hoe wij uw informatie delen.

  (a) Persoonlijk identificeerbare informatie: Exotus Serpenti zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan anderen verhuren of verkopen. We kunnen persoonlijke informatie opslaan op locaties buiten de directe controle van Exotus Serpenti (bijvoorbeeld op servers of databases die zich op hetzelfde adres bevinden als hostingproviders). Alle persoonlijk identificeerbare informatie die u kiest om publiekelijk beschikbaar te maken op onze Sites, zoals het plaatsen van opmerkingen op onze blogpagina, zal beschikbaar zijn voor anderen. Als u informatie verwijdert die u openbaar hebt gemaakt op onze Sites, kunnen kopieën zichtbaar blijven in gecachte en gearchiveerde pagina’s van onze Sites, of als andere gebruikers die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen. Onze blog wordt beheerd door een applicatie van derden waarvoor je mogelijk moet registreren om een ​​reactie te plaatsen.

  (b) Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: we kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zoals anonieme gebruiksgegevens, doorverwijzings- / exitpagina’s en URL’s, platformtypen, aantal klikken, enz.) delen met geïnteresseerde derden om hen te helpen de gebruikspatronen voor Exotus Serpenti te bepalen. Als u ervoor kiest om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op onze Sites te publiceren (bijvoorbeeld een recensie), begrijpt u en stemt u ermee in dat deze informatie, samen met alle persoonlijk identificeerbare informatie die u in verband met dergelijke resultaten beschikbaar wilt stellen, openbaar zal zijn. Door uw resultaten op de onze Sites te publiceren, stemt u ermee in dat u alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen om dergelijke informatie openbaar te maken en dat dit niet in strijd is met enige wet. Als u informatie verwijdert die u openbaar hebt gemaakt op de Site, kunnen kopieën zichtbaar blijven in de cache en gearchiveerde pagina’s van de Exotus Serpenti site, of als andere gebruikers die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

  (c) Gevallen waar we nodig zijn om uw informatie te delen: Exotus Serpenti zal uw informatie bekendmaken waar dit wettelijk verplicht is, in geval van een dagvaarding of een andere gerechtelijke procedure of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van wetshandhavingsinstanties; (b) om onze Servicevoorwaarden af ​​te dwingen of om de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen; en / of (c) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Exotus Serpenti of anderen uit te oefenen of te beschermen.

  (d) Wat gebeurt er in geval van een controlewijziging: We kunnen het bedrijf (inclusief alle aandelen in het bedrijf) of een combinatie van zijn producten, diensten, bedrijfsmiddelen en / of bedrijven kopen of verkopen / afstoten / overdragen. Uw informatie zoals klantennamen en e-mailadressen en andere gebruikersinformatie met betrekking tot Exotus Serpenti kan een van de items zijn die in dit soort transacties worden verkocht of anderszins worden overgedragen. We kunnen dergelijke informatie ook verkopen, toewijzen of anderszins overdragen in het kader van afstotingen van ondernemingen, fusies, overnames, faillissementen, ontbindingen, reorganisaties, liquidaties, vergelijkbare transacties of procedures waarbij het gehele of een deel van het bedrijf betrokken is. U wordt via e-mail en / of een opvallende kennisgeving op onze site op de hoogte gebracht van elke wijziging in eigendom of gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals eventuele keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

  (f) Recensies: We tonen persoonlijke recensies van tevreden klanten op onze Site in aanvulling op andere goedkeuringen. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam plaatsen. Als u uw recensie wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@exotusserpenti.nl.

  1. Opslag en verwerking.

  Uw gegevens verzameld via Exotus Serpenti kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, Europa of enig ander land waarin Exotus Serpenti of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden. Exotus Serpenti kan informatie die wij over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, aan gelieerde entiteiten of aan andere derde partijen over de grenzen en uit uw land of rechtsgebied overdragen aan andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Als u zich in de Europese Unie of de Europese Economic Area bevindt, houd er dan rekening mee dat we geen informatie, inclusief persoonlijke gegevens, zullen doorgeven aan een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

  1. Hoe wij uw informatie beschermen.

  Exotus Serpenti houdt zich bezig met het beschermen van uw privacy en gegevens, maar we kunnen de veiligheid van alle informatie die u naar Exotus Serpenti verzendt niet garanderen of garanderen dat uw informatie niet toegankelijk, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt door schending van een van onze industriestandaard fysieke, technische of managementwaarborgen. Wanneer u gevoelige informatie (zoals inloggegevens) op onze registratie- of bestelformulieren invoert, versleutelen we die informatie met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL). Geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Daarom kunnen we de absolute veiligheid niet garanderen. Als u vragen over de veiligheid op onze site heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@exotusserpenti.nl.

  1. Privacyschild.

  Exotus Serpenti certificeert zelf de naleving van het EU-VS-privacyschild bij het Amerikaanse ministerie van Handel. Exotus Serpenti voldoet aan het EU GDPR-raamwerk zoals uiteengezet door de Europese Unie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van lidstaten van de Europese Unie. Exotus Serpenti heeft verklaard dat het voldoet aan de vereisten van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

  1. Datalek van persoonlijke gegevens.

  In het uitzonderlijke geval dat persoonlijke informatie wordt aangetast als een inbreuk op de beveiliging, zal Exotus Serpenti haar klanten onmiddellijk op de hoogte brengen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  1. Uw keuzes over uw informatie.

  Voor huidige klanten van Exotus Serpenti kunt u onnauwkeurigheden in de informatie over u die Exotus Serpenti bewaart, controleren, corrigeren, bijwerken of verwijderen door u te  melden via info@exotusserpenti.nl. Anderzijds (voor volgdata door Exotus Serpenti en voormalige klanten van Exotus Serpenti) kunt u eveneens rechtstreeks contact met ons opnemen via info@exotusserpenti.nl. We zullen uw verzoek binnen tweeënzeventig (72) uur bevestigen en onmiddellijk behandelen. Als u niet wilt worden gevolgd door de analysesoftware van Exotus Serpenti, kunt u dit aangeven op onze website. Wetgeving op het gebied van gegevensbescherming biedt u een reeks rechten in verband met onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. In dit opzicht heeft u het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, als u denkt dat ze onjuist zijn. Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van onze legitieme belangen als juridische basis. We zijn verplicht om uw verzoek te beoordelen en ernaar te handelen. Bovendien heeft u ook recht op gegevensportabiliteit als dit relevant zou worden. U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

  1. Opslag van uw gegevens.

  (a) Als u een dienst heeft afgenomen bij Exotus Serpenti zullen wij uw gegevens bewaren zolang dit nodig of als dat nodig is om u diensten te verlenen. We bewaren en gebruiken uw gegevens indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven.

  (b) Als u een bezoeker van de Exotus Serpenti Sites bent, zullen wij uw informatie bewaren zolang als nodig is, maar niet langer dan één (1) jaar na uw laatste bezoek aan onze Sites.

  1. Privacy van kinderen.

  De bescherming van de privacy van jonge kinderen is vooral belangrijk. Om die reden verzamelt Exotus Serpenti minimale persoonlijke informatie (voornaam) van iemand jonger dan 13 jaar. In het geval dat we ontdekken dat we meer dan minimale persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we te veel informatie hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via info@exotusserpenti.nl.

  1. Meldingsprocedures.

  Het is ons beleid om kennisgevingen, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk vereist zijn of voor marketingdoeleinden of andere bedrijfsgerelateerde doeleinden zijn, aan u te bieden via e-mail, schriftelijke of papieren kennisgevingen, of door middel van een opvallende plaatsing van een dergelijke kennisgeving op de Sites, zoals bepaald door Exotus Serpenti naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de vorm en middelen te bepalen om u kennisgevingen te verstrekken, op voorwaarde dat u zich afmeldt voor bepaalde wijzen van kennisgeving zoals beschreven in dit privacybeleid.

  1. Links naar andere websites.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites of services die zijn gekoppeld aan of van de Exotus Serpenti-service of -sites, inclusief de informatie of inhoud die daarin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Exotus Serpenti -sites naar een andere website of service te gaan, ons privacybeleid niet van toepassing is op websites of services van derden. Uw browsen en interactie op een website of dienst van een derde partij, inclusief die met een link of advertentie op onze website, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij.

  Widgets voor sociale media: onze site bevat functies voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop en andere widgets die op onze site worden weergegeven. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze site bezoekt, verzamelen en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze site gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van de organisatie die het verstrekt.

  1. Wijzigingen in ons privacybeleid.

  Alle wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. Wanneer we het beleid op een materiële manier wijzigen, zullen we u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze site, voordat de wijziging van kracht wordt en de ‘ingangsdatum’ boven aan deze pagina bijwerken.

  Als u vragen hebt over dit privacybeleid, de praktijken van deze site of uw omgang met deze website, neem dan contact met ons op via info@exotusserpenti.nl of stuur een brief naar:

  Exotus Serpenti

  Willem Dreeslaan 372

  2729NK Zoetermeer