Bijna een kwart van de amfibiesoorten en ruim een vijfde van de reptielensoorten nemen fors in aantal af. Dit is onderzocht door de internationale natuurbeschermingsorganisatie (IUCN).

Het IUCN heeft de studie hiernaar verricht in opdracht van de Europese commissie. De bevindingen zijn op vrijdag tien September 2010 bekend gemaakt. Het onderzoek wijst uit dat meer dan de helft, namelijk 59% van de Europese amfibiesoorten afneemt. Bij de reptielensoorten is er ook sprake van een forse terugname. Onder de reptielen neemt 42% van de soorten in aantal af. Dit wordt veroorzaakt door vervuiling, aantasting van het leefgebied en tevens door de klimaatverandering.

Voor 23% van de amfibieën is het aantal drastisch gedaald, waardoor zij op de Rode Lijst van bedreigde dieren staan. Ook bij de reptielen is dit het geval en staat 21% op de Rode Lijst.

Europa telt 85 soorten amfibieën, en 151 soorten reptielen.

Bron: Reformatorisch dagblad

Bijna een kwart van de Europese amfibieën is in gevaar.
Getagd op:                     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *