De provincie Noord-Holland blijkt van groot belang voor de meerkikker. De meerkikker is een kikker die veel in rivierdelta’s en in polders voorkomt. Noord-Holland blijkt een waar eldorado voor deze polderkikker.

Uit een nieuwe analyse van ruim 60.000 waarnemingen blijkt dat meerkikker en rugstreeppad de soorten zijn die zich het meest thuisvoelen in Noord-Holland. Ook reptielen als de ringslang (rond het IJsselmeer) en de zandhagedis (in de duinen) komen relatief veel voor in Noord-Holland.

Het belang van Noord-Holland voor deze soorten is beschreven in de onlangs verschenen Atlas van de Noord-Hollandse amfibieën en reptielen, uitgegeven door Landschap Noord-Holland in samenwerking met RAVON. In de nieuwe atlas staan verspreidingskaarten van alle soorten per kilometerhok. Dit geeft in een oogopslag inzicht in de verspreiding van een soort in Noord-Holland. Ook wordt aandacht besteed aan herkenning, habitat, de belangrijkste gebieden voor de soort, uitgezette populaties, barrières en beheer. Verder wordt de betekenis van Noord-Holland voor reptielen en amfibieën nationaal en internationaal beschreven en bevat de atlas een waarderingskaart die laat zien waar binnen Noord-Holland de belangrijkste gebieden liggen voor reptielen en amfibieën.De atlas is fraai vormgegeven met veel prachtige foto’s en kaarten.

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature

Polderkikkers
Getagd op:        

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *