Onze nieuwe bewoners

De padden zijn nu nog heel klein, maar worden ongeveer 10 cm lang. De diertjes zijn nu nog bruin, maar
worden groen met bruine vlekken. De groene padden eten slakken, wormen en allerlei insecten. Ze leven graag in grote groepen en kunnen ook in brak water goed overleven. In het voorjaar worden snoeren eitjes afgezet die bestaan uit maximaal 12000 eitjes! Per jaar leggen ze in tegenstelling tot andere padden 1 legsel. De vetstaartgekko houdt het bescheiden, zij legt maar 2 legsels per jaar en deze legsels bevatten 2 eieren per keer.